Valparna beräknas födas i mitten av November 2010

För att boka valp kontakta oss på
 
E v a  B o m a n | 070 - 300 06 08  | 0910 - 70 18 58 | bomanvidestigen@hotmail.com

eller

M a r i c a  L j u n g h o l m | 070 - 303 88 73 | 0910 - 519 12 | coursing@hotmail.com

Mamma " Timea" Moonchild


Pappa "Elliot" El Del PieroValparnas stamtavla

Framtida kull

Idomic's El Del Piero

Elvino (Mosquito)

Romanow's Laurel

Unifanny Hollyhoot Night

Idomic's El Dratini

Sökövintin Derek

Rabbit Busters Myon

Macawe Moonchild

Sportingfield B&W Airescot

Sportingfield Hot Topic
Albelarm Delight

Macawe Minerva

Taraly Malcolm X

Macawe Mezzo-Soprano

RSS 2.0